Een nieuwe tijd: Advent!

Komende zondag begint de Advent, vier weken van voorbereiding op de komst van de Heer. Een tijd van inkeer en bezinning.

Voorbereiding dus op de komst van de God van Liefde als kwetsbare mens naar onze aarde. Als Vredevorst, een lichtpunt in de chaos en duisternis die onze wereld soms lijkt te overheersen. Een licht waaruit wij hoop kunnen putten. Een licht waarop wij ons leven kunnen richten. Een licht dat wij zelf kunnen opnemen en verspreiden.

En zo wil Advent ook gevierd worden: een uitzien naar de geboorte van God als een mensenkind in onze wereld, een uitzien naar de komst van de Heer aan het einde der tijden maar ook en vooral de geboorte van de God van liefde in ons eigen hart.

Om met Etty Hillesum te spreken:
“Eén ding is wel zeker: men moet de voorraad liefde op deze aarde helpen vergroten. Ieder beetje haat dat men aan het veel te vele haten toevoegt, maakt deze wereld onherbergzamer en onbewoonbaarder.” (Etty Hillesum, 4 juli 1942, 0.45 uur)

Dus we ontsteken vandaag de eerste kaars op onze Adventskrans en gaan in stille liefdevolle aandacht deze voorbereidingstijd binnen.

De eerste week gaan we op pad met Johannes de Doper, die ons confronteert met de vraag: wie of wat verwachten we eigenlijk?

Meer weten?
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-moet-je-weten-over-de-advent
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/advent