Meditatie / stil gebed

Sacramentsdag 30 mei 2024
Kerk open van Eucharistieviering tot half vijf

Welkom om bij ons, bij Hem te zijn. In de zachte glans van zijn liefde voor mensen. Welkom om met uw vreugde, uw zorgen bij Hem te zijn in de stilte. Te bidden voor een wereld die nood heeft aan liefde, aan waarheid, vrede en rechtvaardigheid. Hij is er voor ons, Hij is bij ons, zodat wij kracht ontvangen er te zijn zoals we zijn, en om er te zijn voor hen die ons nodig hebben.

Op donderdag 30 mei vieren we Sacramentsdag, het feest van het Lichaam van Christus
Op de avond voor Jezus ter dood werd veroordeeld had Hij een maaltijd met zijn leerlingen. Hij gaf hun brood en zei: zo geef ik mijn lichaam. Bij de beker die Hij rond liet gaan zei Hij: zo wordt mijn bloed vergoten.
Niemand neemt me mijn leven af. Ik geef het uit liefde. Eet en drink en zo blijf Ik in jullie midden.
God heeft zich laten kennen in Jezus. Jezus geeft gestalte aan de onzichtbare God. En Hij geeft zich in het Brood dat wij mogen delen. In het sacrament van het altaar is Jezus zelf aanwezig. Als wij daarbij aanwezig zijn, stil, aandachtig en ontvankelijk, kunnen wij de zegen ervaren van zijn tegenwoordigheid.