Ora et labora

Wij leven een eenvoudig leven van bidden en werken, in gemeenschap, gastvrij, in liefde en zorg voor elkaar, voor de wereld, voor de schepping.

De kerk vormt het hart van het gebouw en van het leven van de gemeenschap. Hier komen wij zes keer per dag samen om te bidden. De viering van de liturgie, die ons in en door Jezus Christus verbindt met heel de kerk en heel de mensheid, is het die ons ook met elkaar verbindt. Deze vieringen staan open voor ieder die deze bij wil wonen.

Ons leven is een leven in verborgenheid en stilte. Bij ons kunt u niet het huis bezichtigen. Wel kunt u van ons leven proeven door mee te leven in het gastenhuis.

Wie zijn wij?

In de Onze Lieve Vrouwe Abdij wonen, leven, werken en bidden wij, zusters Benedictinessen als gemeenschap rond Jezus Christus volgens de Regel voor monniken van de Heilige Benedictus. Onze spiritualiteit, gevoed door het gebed, krijgt gestalte in toewijding en dienst, in gebed, lezing en onderlinge liefde. Onze voornaamste taak en bron van inspiratie is de viering van de liturgie in Eucharistie en Getijdengebed. Wij verlangen naar zuiverheid van hart om ontvankelijk te worden voor het mysterie van God en het leven in de Geest. Verbonden met de wereldkerk vormen wij een kleine kern, waar in eenvoud voelbaar wordt dat God woont onder de mensen.