Inleiding in het denken van Zizioulas

Zizioulas is een hedendaags Grieks-orthodox theoloog, die volop actief was in de oecumene, met een grote gevoeligheid voor hedendaagse existentiële vragen en tegelijkertijd diep geworteld in de traditie van de Griekse kerkvaders. Hij heeft een prachtig boek geschreven dat algemeen erkend wordt als een groots en fundamenteel werk: Gemeenschap en andersheid. Het boek is vertaald door zr. Hildegard

We lezen teksten en buigen ons over de betekenis ervan.
Men kan het beste beginnen met een inleidende cursus. Daarna zijn er vervolgcursussen. De volgorde waarin men dat doet is niet meer zo belangrijk.

Wanneer?

16-18 augustus

Voor wie?

Voor iedereen die van denken houdt en verlangt naar dieper inzicht in geloofsvragen.

Praktisch

In alle Zizioulas’ cursussen ‘werken’ we vier dagdelen: vrijdag en zaterdagmiddag 14.15- 16.45 en zaterdag en zondagmorgen na de dienst van 9.30 – 12.00u. Dit alles op het ritme van de maaltijden en het liturgisch gebed samen met de zusters. Aankomst: liefst vrijdagmorgen. Vertrek zondag na de warme maaltijd 13.30u Richtprijs € 140,-