Zuster worden

Intreden en zuster worden. Hoe kom je erbij? Zo’n radicale keuze, die maak je niet in één keer! Het is het gaan van een weg: een eerste kennismaking, geraakt worden door de stilte en de ruimte, de mensen, de liturgie, en vooral Gods stem die lokt.

Er wordt verlangen gewekt, maar ook vragen, veel vragen. Is dit iets voor mij? Het is mooi, maar kan ik dat? Is het niet te streng, te eenzaam, of juist te veel met steeds mensen om me heen? Het wordt een zoektocht, samen met een zuster die luistert en meedenkt, de novicenmeesteres: praatpaal en vertrouwenspersoon namens de gemeenschap.

In het noviciaat is er tijd om te leren en te werken, te bidden, te praten en te wennen. Alles rond de ene vraag: Zoek ik echt God? Wil God echt dit leven voor mij? Is dit de weg van mijn geluk?

Stap voor stap gaat de weg. Pas na een jaar is er de kleding en het ontvangen van een kloosternaam. Na nog twee jaar noviciaat volgen de tijdelijke geloften voor drie jaar. Pas dan de plechtige geloften: een definitieve keuze voor een monastiek leven in gehoorzaamheid aan God binnen deze gemeenschap. Een verbond voor het leven, bezegeld door Gods liefde en trouw.

Voel je je aangesproken en wil je graag verder praten? Zoek contact met onze novicemeesteres: novicemeesteres@olvabdijoosterhout.nl.

Gemeenschap

Als moniale leef je eenzaam èn gemeenzaam. Het zoeken van God staat centraal. De liefdesrelatie met Hem wordt in afzondering en stilte gevoed.

In de gemeenschap ben je niet alleen. Je bidt samen, eet samen, werkt samen. Je draagt elkaar, leeft met elkaar. Alle dagen, heel het leven kom je elkaar tegen.

Zoekend naar God kom je ook jezelf tegen. De confrontatie met jezelf en met je medezusters brengt je kwetsbaarheid aan het licht – en die van anderen.

Die kwetsbaarheid kan een plek worden waar de liefde van God kan binnenstromen. Menselijke nabijheid, respect voor de ander, ruimte voor een dieper vertrouwen. Jezelf en elkaar leren aanvaarden in het licht van Gods liefde.

We leven samen met de verrezen Christus in ons midden. In de gerichtheid op Hem bouwen we aan de gemeenschap in zelfvergetende liefde. Teken van vrede.